Ahmad Tabibiy ijodi va uning “Munisu-l-ushshoq” devoni nusxalari

DOI 10.52773/tsuull.gold.2020.1/UJQH1911

Authors

  • Shermuhammad Amonov

Keywords:

Ahmad Tabibiy, shoir, devon, Tuhfatu-s-sulton, Munisu-l-ushshoq, Hayratu-l-oshiqin, to‘plam

Abstract

Ahmad Tabibiy XIX asr oxiri – XX asr boshi o‘zbek adabiyotining
faol vakillaridan hisoblanadi. Tabibiy tarjimon, dostonnavis, tazkiranavis,
sifatida tanilgan. U mumtoz adabiy an’analarni munosib davom ettirdi,
beshta she’riy devon tartib berdi. Hozirgi kunda shoir asarlari manbalari
respublikamizdagi turli kutubxona va fondlarda saqlanmoqda.
Ayniqsa, shoirning o‘z zamonasi adabiy hayotini yoritib beruvchi
tazkira asari, qardosh xalqlar adabiyoti va so‘z san’atkorlari ijodini
xalqimizga tanitish borasidagi xizmatlari katta ahamiyatga ega. Ahmad
Tabibiy mumtoz ijodkorlar an’analarini davom ettirib, deyarli barcha
janrlarda ijod qilgan. Hatto uning ijodida boshqa shoirlar ijodida
kuzatilmaydigan o‘ziga xos janr namunalari bor.
Ushbu maqolada adabiyotshunosligimiz tarixida Xiva adabiy
muhitining peshqadam ijodkorlaridan bo‘lgan zullisonayn shoir Ahmad
Tabibiy asarlari manbalari, shoir ijodining o‘rganilishi, adabiy ta’sir
masalalari haqida ma’lumot berilgan. 

 

tavsifi amalga oshirilgan. Devonning qo‘lyozma va bosma nusxalari
o‘rtasidagi farqli jihatlar haqida ma’lumot berilgan. Shuningdek, Tabibiy
ijodiy merosi jamlangan manbalar, shoir lirikasining janrlar ko‘lami haqida
ham fikrlar bayon etilgan.

Published

2021-10-28