“Rashahot aynu-l-hayot” asarining Turkiya fondlaridagi nusxalari ilmiy tavsifi va tekstologik tadqiqi

Authors

  • Bahriddin Umurzoqov

Keywords:

Rashahot aynu-l-hayot, manoqib, , tavsif, muallif dastxati nusxasi

Abstract

Ushbu maqola XVI asrda yashab, o‘zidan boy ilmiy meros qoldirgan
yetuk manoqibnavis va tazkiranavis olim Faxruddin Aliy Safiy ibn Husayn
Voiz Koshifiy Hiraviy (1463 – 1533) qalamiga mansub “Rashahot aynu-lhayot” (Hayot bulog‘i tomchilari) asari nodir qo‘lyozma nusxalari tavsifi va
tadqiqiga bag‘ishlangan.
“Rashahot” asarining eng qadimiy va bexato kitobat qilingan
nusxasi qayerda saqlanadi? Nima uchun asarning tanqidiy matni bilan yangi
topilgan muallif dastxati nusxasi orasida ulkan tafovut, farqlar mavjud?
Mazkur asarning yangi tanqidiy matni yoki qiyosiy-yig‘ma matnini tuzish
qanchalik muhim? Bir asarning turli xil diyorlarda ko‘chirilgan matnlarida
nima sababdan farqlar kuzatiladi? Maqolada ana shu xususlarda so‘z
boradi. Shuningdek, maqolada "Rashahot"ning Turkiya fondlarida mavjud
nodir nusxalari, ularning soni, tavsiflari va Toshkentdagi nodir nusxasi
bilan qiyosiy-tekstologik tadqiqi misollar asosida yoritilgan.

Published

2021-10-28