XIX asr oxiri XX asr boshlarida leksikografiya rivoji va unda “Lug‘oti salos”ning o‘rni

DOI 10.52773/tsuull.gold.2020.1/VXSS9205

Authors

  • Odina Mahkamova

Keywords:

Temurnoma, Lug‘oti salos, leksikografiya, turkiy til, she’riy usul, Salohiddin Toshkandiy

Abstract

Lug‘atshunoslik tilshunoslikning asosiy bo‘limlaridan biridir. Ushbu
maqola XIX asar oxiri — XX asr boshlarida Salohiddinxo‘ja Toshkandiy
tomonidan yaratilgan leksikografiyaga doir asar “Lug‘oti salos” haqida
bo‘lib, u arabcha, forscha va turkiycha lug‘at. Maqolada, asosan, quyidagi
masalalar yoritilgan: XIX asr lug‘atshunosligi haqida ma’lumot, “Lug‘oti
salos” haqida umumiy ma’lumot, Salohiddinxo‘ja Toshkandiy biografiyasi
haqida, asarning adabiy qimmatini, ahamiyatini yoritish, asarning
muqaddima qismi tahlili, asar hoshiyasi tadqiqi, asarning tarkibiy tuzilishi
bilan tanishtirish, asarning umumiy tahlili. Shunindek, maqolada “Lug‘oti
salos”ning lingvistik xususiyatlari, tilshunoslikdagi o‘rni, yozilish uslubi va
ilmiy-amaliy ahamiyati haqida so‘z boradi.

Published

2021-10-28